• 0312 312 5758
  • Hamam Arkası Sk. No:19, Sakarya Mahallesi, 06230 Altındağ/Ankara

15 Temmuz Darbesine ve Feto’ya Karşı 90 Ülkeden 2023 Genç Türkiye’nin Yanında Programı

23 Şubat 2017 – Ankara Congresium

15 Temmuz 2016’da ülkemiz, dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş, nihaî hedefi iç çatışma ve işgal olan kanlı bir darbe girişimiyle karşı karşıya kalmıştır. Yüzlerce vatandaşımızın şehit olduğu, binlerce vatandaşımızın yaralandığı bu darbe teşebbüsü, yine dünyada eşi benzeri bulunmayan ve bütün bir milletin katıldığı direnişle püskürtülmüştür.

Arkasındaki üst aklın teşviki ile bu darbe girişimini gerçekleştiren Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) gerçek yüzü, Türk Milleti tarafından bütün gerçekliği ile anlaşılmıştır. Cumhuriyet tarihinde rastlanmayan bir şekilde, her kesimden vatandaşımız, bu sinsi ve kanlı örgütün Türkiye için büyük bir tehdit olduğu noktasında uzlaşmış ve ortak bir paydada buluşmuştur.

Darbe girişimi püskürtülmüş olmakla birlikte, darbeye teşebbüs eden FETÖ örgütünün Türkiye’ye verdiği zarar sona ermemiş ve söz konusu örgüt ve benzer TERÖRİST yapılanmaların TÜMÜ yurt dışında Türkiye aleyhinde bütün gücünü ve imkânlarını kullanarak, darbe ve eylemlerle gerçekleştiremediğini lobi ve propagandayla yapmaya çalışmaktadırlar…

Arz ettiğimiz ”2023 Dünya Genci Türkiyenin Yanında” konulu uluslararası sempozyumun hedefi;

FETÖ ve muadili tüm TERÖRİST ŞER ODAKLARININ Türkiye’yi, Türk Demokrasisini ve seçilmiş meşru yönetimi hedef alan, ülkemizin imajını bozmaya yönelik yurt dışı çalışmalarının önüne geçmek ve 15 Temmuz ve Terör gerçeğini ortaya koymak üzere, başta uluslararası gençlik örgütleri ve bunların temsilcileri olmak üzere, uluslararası kamuoyu oluşturma gücü yüksek STK, MEDYA ve kültür çevrelerini bir araya getirerek, büyüme ve yayılma potansiyeli yüksek bir uluslararası zemin oluşturmaktır.

© 2018 www.beyazhareketvakfi.org