• 0312 312 5758
 • Hamam Arkası Sk. No:19, Sakarya Mahallesi, 06230 Altındağ/Ankara

Beyaz Akademi

Türkiye bölgesel bir devletten küresel bir devlet olmaya hazırlanırken; tarihi analiz edip geleceği analitik planlayabilen, dünya siyasetini okuyup küresel düşünebilen, vizyoner ve inovatif kişiliğe sahip liderlere ihtiyacı var. Bu ihtiyaca yönelik oluşturulan “Beyaz Akademi Stratejik Siyaset Eğitimlerine” başvurunu yap, Türkiye’nin “Stratejik Siyasi Liderleri” arasında yerini al!

Beyaz Akademi Stratejik Siyaset Eğitimleri

 1. Gençlik: Üretici ve İnovatif Düşünme
 2. Gençlik: Kişisel Gelişim ve Özgüven
 3. Gençlik: İslami Yaşam Felsefesi
 4. Küresel Siyaset ve Küresel Düşünce
 5. Orta Doğu: Emperyalist-Mezhepsel Hegemonya Mı? İslam Birliği Mi?
 6. Bal ve Kan’dan Aliya’ya Balkanlar’da Etnik Gerçekler
 7. Liberal Dünyanın Çıkmazı; Kompolitizm Mi Ulusal Çıkar Mı?
 8. Uluslar Üstü Örgütler ve Değişen Dinamikler: AB’nin Çöküşü, BM’de Değişim İhtiyacı ve Şanghay İşbirliği Örgütü
 9. Küresel Siyaset’te Türkiye’nin Yeri: 2023, 2053 ve 2071 Hedefleri
 10. Enerji Savaşlarından Siber Savaşlara Çağın Yeni Cepheleri
 11. Ulusal ve Uluslararası Siyasal Aktörler Olarak Sivil Toplum Kuruluşları
 12. Türk Dış Politikası ve Yeni Bir Çerçeve: Kamu Diplomasisi
 13. Recep Tayyip Erdoğan: Türk, İslam ve Dünya Siyasetindeki Yeri ve Önemi
 14. AK Parti Öncesi ve Sonrası Türkiye
 15. Türk Siyasal Hayatı: Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük
 16. Hareket Ordusundan 15 Temmuz’a Türkiye’de Darbeler Tarihi ve Siyasal Dönüşüm
 17. Kapitalist Sistem Mi? İslami Kalkınma Mı?
 18. İdeolojik Savaş Son Buldu Mu? Liberal Dünya Kominist Dünyaya Karşı Kesin Bir Zafer Elde Etti Mi?
 19. Dijitalleşmenin Ekonomiye ve Siyasete Etkileri
 20. Medyanın ve Sosyal Medyanın Kamoyu Oluşturma Güçleri
© 2018 www.beyazhareketvakfi.org