• 0312 312 5758
  • Hamam Arkası Sk. No:19, Sakarya Mahallesi, 06230 Altındağ/Ankara

Hakkımızda

2007 yılında “Türkiye’nin Demokrasi Kültürüne Katkı” ilkesiyle dernek statüsünde kurulan “Beyaz Hareket” 10. yılını doldururken, Türkiye’de lider vasıfta gençler yetiştirmek ve gençliğin sivil toplum kültürüne entegre olmasını ana amaçlarından biri olarak görmüş, bu minvalde önemli proje ve çalışmalara imza atmıştır. Beyaz Hareket’in temel görev alanları: Gençlik, bilim, kültür ve siyaset olmuş; gençlik politikaları oluşturulmuş, sosyal sorumluluk projeleri, kültürel etkinlikler, gündem odaklı reaksiyoner eylemler, siyasi ve bilimsel oturumlar ile projeler gerçekleştirilmiştir. 2017 yılı itibariyle vakıf statüsüne geçen Beyaz Hareket Vakfı, geçmiş tecrübe ve hafızalarının üstüne kurulmuş olup; ülkemizin değer ve projelerini, gelişimi ile katma değerlerini yurt içi ve yurt dışında yapacağı faaliyetlerle tanıtmayı, Türkiye’nin ulusal ve uluslararası ölçekteki sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarıyla ortak projeler gerçekleştirip, ülkemiz adına pozitif katkı üretmeyi, kamu diplomasisi kuruluşlarına destek olmayı Türkiye’nin ulusal ve küresel ölçekteki vizyon ve hedeflerine uyum sağlayıp, bu noktada hizmet edecek bireyleri yetiştirmeyi ve
bilinçlendirmeyi hedeflemektedir.

© 2018 www.beyazhareketvakfi.org