• 0312 312 5758
  • Hamam Arkası Sk. No:19, Sakarya Mahallesi, 06230 Altındağ/Ankara

Vizyon

Hafıza ve deneyimi ile bugün ve gelecek hedefleri perspektifinde Beyaz Hareket Vakfının vizyonu

• Ülkemizin değer ve projelerini, ulusal ve küresel ölçekte gelişimi ile ürettiği katma değerleri yurt içi ve yurt dışında tanıtmak,

• Ülkemizdeki ve küresel ölçekteki kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile ortak projeler geliştirmek,

• Ülkemiz adına yenilikçi ve pozitif katkılar üretmek,

• Ulusal ve uluslararası politikalar ile projeler geliştirip, ülkemizin kamu diplomasisi kuruluşlarına destek olmak,

• Türkiye’nin ulusal ve küresel ölçekteki vizyon ve hedeflerine uyum sağlamak, bu uyuma binaen bireylerin yetişmesini ve bilgilendirilmesini gerçekleştirmek,

• Türkiye’nin öncülüğünde uluslararası toplumsal mutabakatın sağlanması adına kültürler arası etkileşimi hayata geçirmek,

• Türkiye’nin öncülüğünde ülkeler ve halklar arasında işbirliği platformlarının geliştirilmesini ve çoğaltılmasını amaçlamaktır.

© 2018 www.beyazhareketvakfi.org